Ochrana přírody

Ochrana přírody je široká oblast, v níž je zapotřebí nejrůznějších aktérů a četných ochranných opatření. Proto mají pro Saské Švýcarsko vedle národního parku význam i další způsoby ochrany:

  • Natura 2000,
  • místní přírodní památkya
  • místní chráněné přírodní oblasti.

Rozdíly mezi kategoriemi ochrany oblastí na regionální úrovni najdete níže. Další kategorie a přesnější informace – i k chráněným oblastem v celostátním měříku – naleznete na stránkách Spolkového úřadu pro ochranu přírody (BfN).

Národní parky

Národní parky (§ 24 spolkového zákona o ochraně přírody) jsou
AM Alten WIldenstein_Naturschutz

Foto: Archiv Nationalparkverwaltung

rozsáhlé krajiny národního významu, které se v převládající části své oblasti nacházejí ve stavu, který neovlivňuje člověk nebo jej ovlivňuje jen v nepatrné míře, nebo které jsou vhodné k tomu, aby se v nich takový stav vytvořil nebo byl vytvořen. Příroda má mít  bez zásahů člověka z hlediska využívání a řízení možnost rozvíjet se podle vlastních zákonů. Národní parky přispívají k zachování tvorby  a přírodní rozmanitosti druhů a tvoří útočiště pro rostliny a živočichy žijící ve volné přírodě.

Chráněné přírodní oblasti

Chráněné přírodní oblasti (§ 23 spolkového zákona o ochraně přírody) slouží zejména k zachování, rozvoji a obnově životního prostředí a s tím spojených živočišných a rostlinných druhů žijících ve volné přírodě. Jakékoli ničení, změny nebo omezení jsou v nich vyloučeny. Využívání je přípustné jen do té míry, do jaké to není v rozporu s účelem ochrany.

Chráněné krajinné oblasti

Chráněné krajinné oblasti (§ 26 spolkového zákona o ochraně přírody) mají za úkol zachovávat, udržovat nebo obnovovat výkonnost a funkčnost přírody. Zpravidla se jedná o rozsáhlé oblasti, které mají též význam pro rekreaci člověka.

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete nadále používat tyto stránky, předpokládáme, že jste s nimi spokojeni. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen