Okres Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří vydává zákaz vstupu do lesa pro celé své území.

Okres Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří vydává zákaz vstupu do lesa pro celé své území.

[The following is a translated copy of the dicstrict’s press release]

 

Vzhledem k přetrvávajícímu převážně suchému počasí a vysokým teplotám posledních týdnů rapidně vzrostlo nebezpečí vzniku požárů v lesích, na polích a loukách. Po lesním požáru na vyhlídce Bastei v polovině července je nyní rozsáhlá oblast příhraniční části Saského Švýcarska zasažena několika ohnisky požáru. Lesní požár se začal šířit z ohniska u Pravčické brány vysokou rychlostí a v širokém pásmu na německé území Národního parku Saské Švýcarsko.

 

Z v. z. důvodu je s okamžitou platností vyhlášen stálý zákaz vstupu do všech lesů okresu Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří. Právo vstupu je omezeno následovně:

 

  • Vstup do lesa a na všechny lesní cesty je zakázán. Trvá ohrožení života a zdraví!
  • Osoby a okolnosti uvedené v § 15 odst. 2 SächsWaldG (Saský lesní zákon) jsou z dočasného zákazu vstupu vyňaty.

 

Toto vyjmutí se týká:

  • vlastníků lesa a osob, které jsou v lese zaměstnány
  • osob oprávněných k výkonu práva myslivosti
  • osob provádějící úředně nařízené nebo schválené činnosti,
  • vlastníků na jejich pozemcích za předpokladu, že vzdálenost mezi požárem a lesem je minimálně 30 metrů
  • zakládání nebo udržování ohně v objektu či nařízení, který byl k tomuto účelu schválen stavebním nebo živnostenským úřadem

 

Obecná vyhláška bude zrušena, jakmile se změní povětrnostní podmínky.

Platnost Obecné vyhláška ze dne 20. července 2022 se tímto ruší.

 

Porušení v. z. nařízení bude trestáno jako správní přečin podle § 52 odst. 5 SächsWaldG (Saského lesního zákona). Výše následně vyměřené pokuty může dosáhnout 2 500 Eur, ve zvlášť závažných případech až 10 000 Eur.

 

Úplné znění obecné vyhlášky (v německém jazyce) lze nalézt na https://www.landratsamt-pirna.de/bekanntmachungen.html